Mina tjänster

Konsultation

Omställning till hållbara affärsmodeller

Jag hjälper företag, organisationer, myndigheter och andra aktörer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Detta med utgångspunkt i metoder jag tagit fram i boken “Hållbariseringen” jag skrivit tillsammans med min medförfattare Carl-Johan Schultz (finns i butik från oktober 2021). Boken är en guide för hur företag kan genomföra en hållbar omställning.

hållbarhetskommunikation

De aktörer jag hjälpt med hållbarhetskommunikation har haft ett behov av att sprida kunskap om hur de tar sig an hållbarhetsfrågor. 

FÖRELÄSNINGAR

Nedan listar jag ett antal exempel på vad jag kan föreläsa om.

hållbara affärsmodeller

Dessa föreläsningar utgår från de modeller som tagits fram i boken “Hållbariseringen” jag skrivit tillsammans med min medförfattare Carl-Johan Schultz (finns i butik från oktober 2021). Boken är en sorts guide för hur företag kan genomföra en hållbar omställning.

Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling

Mina föreläsningar tar utgångspunkt i processen som ledde fram till Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling, där jag deltog som sakkunnig en av förhandlingsveckorna i New York 2015. Föreläsningarna kan sedan handla lite om vad som efterfrågas. Till exempel pratar jag gärna om hur hållbarhetsmålen hör ihop, hur de gäller oss i Sverige och hur det går för Sverige med implementeringen.

Globala utvecklingsfrågor

Mina föreläsningar utgår från mina egna erfarenheter från låg- och medelinkomstländer. Mina föreläsningar kan anpassas efter önskat tema.

Presentationsteknik

Som erfaren pedagog och föreläsare genomför jag ofta föreläsningar om presentationsteknik och retorik. Föreläsningarna är ofta interaktiva och involverar lyssnarna, men kan “skräddarsys” efter efterfrågan.

Kompetensbaserad intervjuteknik och “case”-intervju

Mina erfarenheter som chef och ledare i olika verksamheter har gett mig kompetens och erfarenhet kring rekryterings- och arbetsintervjutekniker. Under mina föreläsningar och workshops delar jag med mig av dessa tekniker.

UTBILDNINGAR

Jag har stor erfarenhet av att skapa, planera och hålla i utbildningar. Exempel på kunder här är Sida, Individuell Människohjälp, Sida Partnership Forum, Malmö Stad och Universitets- och Högskolerådet.

PROJEKTLEDNING

Mitt företag erbjuder tjänster kopplat till projektledning. Jag har stor erfarenhet som chef och ledare i olika verksamheter och har därmed stor erfarenhet i projektledning. Exempelvis har jag projektlett Sida Alumni-programmet projektlett sedan starten 2012.

Processledning

Under många år har jag i olika sammanhang processlett grupper genom förändrings- och utvecklingsarbete, utbildningsveckor och så vidare. 

Moderator/konferencier

Jag har stor erfarenhet av att driva utbildningar, konferenser, panelsamtal och paneldebatter framåt i rollen som moderator och konferencier. 

%d bloggare gillar detta: